جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته) مرکز کامپیوتر
جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته)- شنبه دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/03
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,300,000 تومان