لیست کلاس های دسته بندی نرم‌افزارهای اداری Word & Excel مرکز کامپیوتر

1400/08/04

نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)-يكشنبه-سه شنبه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/07/29

نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان