لیست کلاس های دسته بندی MCSA Pack 2016 مرکز کامپیوتر

1400/09/14

MCSA Pack 2016- روزهاي فرد 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 4,300,000 تومان