لیست کلاس های دسته بندی CCNA 200-301 مرکز کامپیوتر

1400/09/14

CCNA 200-301- يكشنبه -سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان