لیست کلاس های دسته بندی نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (مقدماتی) مرکز کامپیوتر

1400/08/06

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان