لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار طراحی COREL DRAW مرکز کامپیوتر

1400/09/17

نرم افزار طراحی COREL DRAW- چهارشنبه 20-15

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان