لیست کلاس های دسته بندی صفحه آرايي با INDESIGN مرکز کامپیوتر

1400/09/17

صفحه آرايي با INDESIGN- چهارشنبه 20-15

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان