لیست کلاس های دسته بندی Excel(مقدماتی) مرکز کامپیوتر

1400/09/25

نرم افزار EXCEL- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 375,000 تومان