لیست کلاس های دسته بندی جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی) مرکز کامپیوتر

1400/08/06

نرم افزار After Effects (مقدماتی)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان