لیست کلاس های دسته بندی تدوین فیلم با Adobe Premiere مرکز کامپیوتر

1400/10/03

تدوین فیلم با Adobe Premiere - جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان