لیست کلاس های دسته بندی نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) مرکز کامپیوتر

1400/08/09

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)- يكشنبه-سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان