لیست کلاس های دسته بندی نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته) مرکز کامپیوتر

1400/08/07

نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته)- جمعه 14-8

علی حائری مطلق

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان