مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها) مرکز کامپیوتر
نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها)- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/27
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان