لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها) مرکز کامپیوتر

1400/10/03

نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها)- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان