لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد مرکز کامپیوتر

1400/09/18

نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان