لیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي ترسيم دياگرام هاي P&ID,PFD مرکز کامپیوتر

1400/09/18

دوره كاربردي ترسيم دياگرام هايP&ID,PFD

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان