مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دوره كاربردي ترسيم دياگرام هاي P&ID,PFD

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي ترسيم دياگرام هاي P&ID,PFD مرکز کامپیوتر
دوره كاربردي ترسيم دياگرام هايP&ID,PFD-پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان