لیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping) مرکز کامپیوتر

1400/09/25

دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان