لیست کلاس های دسته بندی ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility) مرکز کامپیوتر

1400/09/21

ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان