لیست کلاس های دوره دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray) مرکز کامپیوتر

1400/09/16

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray)-يكشنبه - سه شنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان

1400/09/18

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray)-پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان