لیست کلاس های دوره نرم افزار EXCEL (پيشرفته) مرکز کامپیوتر
نرم افزار EXCEL (پيشرفته) پنجشنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/06
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان