لیست کلاس های دوره آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI مرکز کامپیوتر

1400/09/17

آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI

اساتید جهاد دانشگاهی

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان