هادی جعفری

دوره های برگزار شده:
7
تعداد فراگیران:
94
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های هادی جعفری
نرم افزار EXCEL (پيشرفته)-پنج شنبه 14-8
هادی جعفری
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان