مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

علیرضا وحیدی مطلق

دوره های برگزار شده:
26
تعداد فراگیران:
213
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
لیست کلاس های علیرضا وحیدی مطلق
Revit Architecture- یکشنبه -سه شنبه 20-17
علیرضا وحیدی مطلق
شروع دوره:
1401/01/28
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR - پنج شنبه 20-14
علیرضا وحیدی مطلق
شروع دوره:
1401/02/08
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
فتوشاپ (مقدماتی و پیشرفته)- پنج شنبه 14-8 (حضوری و آنلاین)
علیرضا وحیدی مطلق
شروع دوره:
1401/02/08
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (پیشرفته) یکشنبه - سه شنبه 12-9
علیرضا وحیدی مطلق
شروع دوره:
1401/01/28
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,050,000 تومان