دوره های برنامه نویسی

زبانهای گروه C, دات نت, JAVA, پایتون, PHP, اندروید

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه دوره های برنامه نویسی مرکز کامپیوتر

1400/08/01

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- شنبه-چهارشنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/04

Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته)- يكشنبه- سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان

1400/07/29

برنامه نویسی به زبان Python- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان

1400/08/21

برنامه نویسی به زبان Python- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان

1400/08/04

برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) - پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان

1400/07/29

پايگاه داده هاي SQL SERVER

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان

1400/08/05

ASP.NET MVC - يكشنبه - چهارشنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,650,000 تومان

1400/08/01

Android Pack - شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,650,000 تومان

1400/07/29

برنامه نویسی به زبان IOS- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/07/29

Python Web Development With Django

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان

1400/08/13

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان