نرم افزارهای اقتصادی و آماری

تحلیل آماری, نرم‌افزارهای اقتصادی

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه نرم افزارهای اقتصادی و آماری مرکز کامپیوتر

1400/08/01

آنالیز آماری با SPSS- شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/06

تحلیل آماری با R- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان

1400/08/01

نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III- شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان

1400/08/07

مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان