آخرین مطالب

ده دلیل برتر برای یادگیری زبان دوم
1400/09/04 | صبح 10:11

ده دلیل برتر برای یادگیری زبان دوم

ده دلیل برتر برای یادگیری زبان دوم
ثبت نام دوره  فن ترجمه ترم زمستان 1400
1400/08/26 | صبح 9:39

ثبت نام دوره فن ترجمه ترم زمستان 1400

ثبت نام دوره فن ترجمه ترم زمستان 1400 شروع شد.
ثبت نام دوره  IELTS SPEAKING ترم زمستان 1400
1400/08/24 | صبح 11:23

ثبت نام دوره IELTS SPEAKING ترم زمستان 1400

ثبت نام دوره IELTS SPEAKING ترم زمستان 1400 شروع شد.
ثبت نام دوره TTC ترم زمستان 1400
1400/08/24 | صبح 11:20

ثبت نام دوره TTC ترم زمستان 1400

ثبت نام دوره TTC (تربیت مدرس زبان انگلیسی) ترم زمستان 1400 شروع شد.
ثبت نام دوره آمادگی آزمون IELTS ترم زمستان 1400
1400/08/24 | صبح 11:00

ثبت نام دوره آمادگی آزمون IELTS ترم زمستان 1400

ثبت نام دوره آمادگی آزمون IELTS ترم زمستان 1400 شروع شد.
ثبت نام دوره آمادگی آزمون EPT ترم زمستان 1400
1400/08/24 | صبح 10:38

ثبت نام دوره آمادگی آزمون EPT ترم زمستان 1400

ثبت نام دوره آمادگی آزمون EPT ترم زمستان1400 شروع شد.
تعیین سطح کودکان
1400/08/24 | صبح 10:20

تعیین سطح و ثبت نام کودکان ترم زمستان 1400

ثبت نام تعیین سطح کودکان ترم زمستان 1400 آغاز شد.
تعیین سطح و ثبت نام ترم زمستان 1400
1400/08/24 | صبح 10:04

تعیین سطح و ثبت نام ترم زمستان 1400

تعیین سطح و ثبت نام ترم زمستان 1400 مرکز آموزش زبان‌های خارجی آغاز شد.
دوره ترکی استانبولی
1400/08/24 | صبح 9:53

ثبت نام دوره ترکی استانبولی ترم زمستان 1400

ثبت نام دوره ترکی استانبولی ترم زمستان 1400 شروع شد
تفاوت بین آزمون هاي آیلتس و تافل چيست؟
1400/09/04 | صبح 10:14

تفاوت بین آزمون هاي آیلتس و تافل چيست؟

تفاوت بین آزمون هاي آیلتس و تافل چيست؟
زمان تعیین سطح انگلیسی نوجوانان و بزرگسالان ترم پاییز
1400/06/16 | ب.ظ. 13:25

زمان تعیین سطح انگلیسی نوجوانان و بزرگسالان ترم پاییز

زمان تعیین سطح انگلیسی نوجوانان و بزرگسالان برای ترم پاییز 1400 مرکز زبان‌ مشخص شد.
ثبت نام دوره آمادگی آزمون IELTS ترم پاييز 1400
1400/06/13 | ب.ظ. 15:23

ثبت نام دوره آمادگی آزمون IELTS ترم پاييز 1400

ثبت نام دوره آمادگی آزمون IELTS ترم پاييز 1400 شروع شد
ثبت نام دوره TTC ترم پاييز 1400
1400/06/13 | ب.ظ. 15:20

ثبت نام دوره TTC ترم پاييز 1400

ثبت نام دوره TTC (تربیت مدرس زبان انگلیسی) ترم پاييز 1400 شروع شد.
ثبت نام دوره آمادگی آزمون EPT ترم پاييز 1400
1400/06/13 | ب.ظ. 15:16

ثبت نام دوره آمادگی آزمون EPT ترم پاييز 1400

ثبت نام دوره آمادگی آزمون EPT ترم پاييز 1400 شروع شد.
تعیین سطح و ثبت نام ترم پاییز 1400 مرکز آموزش زبان‌های خارجی آغاز شد.
1400/05/24 | ب.ظ. 13:08

تعیین سطح و ثبت نام ترم پاییز 1400 مرکز آموزش زبان‌های خارجی آغاز شد.

ثبت نام ترم پاییز 1400 دوره‌های تخصصی زبان های خارجی
جدول تخفیفات جهاد دانشگاهی تهران
1400/06/09 | ب.ظ. 17:53

جدول تخفیفات جهاد دانشگاهی تهران

جدول تخفیفات جهاد دانشگاهی

کارگروه های آموزشی