دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC

زبان های خارجی

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC

مقدمه:

با توجه به برگزاری دوره‌های مختلف زبان انگلیسی در مراکز جهاد دانشگاهی و نیاز به تامین مدرسین کارآمد و آشنا با روشهای جدید تدریس، انواع آزمون ها و اصول کلاس داری و چگونگی انتقال مطالب به فراگیران از یک سو، و لزوم ایجاد همسوئی و هماهنگی در شیوه تدریس مدرسین در مراکز مختلف جهاد دانشگاهی از سوی دیگر، برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس زبان انگلیسی ضروری به نظر می‌رسد.

همچنین نیاز گسترده و روز افزون به مدرس زبان انگلیسی در سرتاسر کشور ضرورت برگزاری چنین دوره ای را دوچندان می نماید.

هدف:

این دوره با هدف توانمندسازی فراگیران در زمینه تدریس زبان انگلیسی در مراکز مختلف آموزشی و ایجاد هماهنگی لازم در روش های تدریس آنها برگزار می گردد.

شرایط پذیرش:

لازم است متقاضیان ورود به این دوره از توانمندی های زبانی پیشرفته ، سطح (Upper-intermediate) برخوردار باشند.

توانمندی‌های زبانی داوطلبین بر اساس آزمون های استاندارد شفاهی و کتبی ارزیابی می‌گردد.

ساختار آموزشی:

این دوره شامل یک ترم ۴۰ ساعت است و طی 10 هفته و بر اساس سرفصل های ارائه شده (در قسمت توضیحات دوره ذکر شده است ) برگزار می‌شود.

نحوه ارزشیابی:

ارزشیابی این دوره به صورت کتبی و عملی انجام میکیرد. ارزشیابی کتبی بر اساس تمامی مطالب تدریس شده در طولا دوره و ارزشیابی عملی بر اساس تدریس عملی فراگیران Demo) ) انجام می پذیرد.

شرایط قبولی:

کسب قبولی در دوره کسب 70 درصد از محموع 100 امتیاز دوره می باشد.لیست کلاس های دسته بندی دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC مرکز زبان های خارجی
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC- (آنلاین)
دکتر ابوالفضل مسگرشهر
شروع دوره:
1403/04/15
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه: 3,500,000 تومان
TTC  کودکان
الهه جمالی پویا
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 3,500,000 تومان
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC
رضا آتشي
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه: 3,500,000 تومان