لیست کلاس های دسته بندی دوره آمادگی تافل دکتری مرکز زبان

1400/10/05

دوره آمادگی تافل دکتریM EPT يکشنبه - سه شنبه (21-18)

سپیده زارعی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 21:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان