لیست کلاس های دسته بندی دوره خوشنویسی خط لاتین مرکز زبان

1400/10/09

دوره خوشنویسی خط لاتین M - پنجشنبه (12-10) حضوری

نسرین یافتیان

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

10:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان