مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

لیست کلاس های دوره دوره آمادگی آزمون آی آِلتس ( IELTS) مرکز زبان
دوره آمادگی آزمون آیلتس ( IELTS)- (حضوری)
مریم پهلوان
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان