مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

لیست کلاس های دوره دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK) حضوری مرکز زبان
دوره های عمومی زبان انگلیسی کودکان (EK) حضوری-استاد خانم سلمانی (علیرضا شهابی راد)
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1400/11/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 13:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان