لیست کلاس های دوره تعیین سطح نوجوانان (13 الی 16 سال)-حضوری مرکز زبان های خارجی
تعیین سطح نوجوانان(13 الی 16 سال)-حضوری-ویژه ترم بهار1403
احمدرضا شجاعی
شروع دوره:
1402/11/07
روزهای برگزاری:
شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان