الهه نیکنام

دوره های برگزار شده:
23
تعداد فراگیران:
277
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های الهه نیکنام
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-(آنلاین)
الهه نیکنام
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-(آنلاین)
الهه نیکنام
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان