مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دکتر زینب امیری

دوره های برگزار شده:
0
تعداد فراگیران:
0
مدرک تحصیلی:
دکترا
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده: استاد دوره ی برگزار شده ندارد.
لیست کلاس های دکتر زینب امیری
دوره فن ترجمه 1 M - یکشنبه (20:30-17:30)
دکتر زینب امیری
شروع دوره:
1400/10/05
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
17:30 الی 20:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان