دوره های آمادگی آزمون های بین المللی

دوره های آمادگی آزمون های بین المللی

لیست کلاس های کارگروه دوره های آمادگی آزمون های بین المللی مرکز زبان

1400/10/05

دوره آمادگی تافل دکتریM EPT يکشنبه - سه شنبه (21-18)

سپیده زارعی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

18:00 الی 21:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/05

دوره آمادگی آزمون آی آِلتس ( IELTS) یکشنبه سه شنبه پنجشنبه (19:45-16)حضوری

مریم پهلوان آقاجونی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 19:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان

1400/10/05

IELTS Speaking M - یکشنبه سه شنبه (15:45-14) حضوری

مریم پهلوان آقاجونی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 15:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان