دوره های تخصصی زبان انگلیسی

دوره های تخصصی زبان انگلیسی

لیست کلاس های کارگروه دوره های تخصصی زبان انگلیسی مرکز زبان

1400/10/10

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC- جمعه (13-9)

ابوالفضل مسگرشهر

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

09:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/05

دوره فن ترجمه 1 M - یکشنبه (20:30-17:30)

الهام تيز جنگ

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/09

دوره بحث آزاد به زبان انگلیسی Free Discussion 1 M - پنجشنبه (20:15-16:30) حضوری

فريبا آزاد اوغاني

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/09

دوره خوشنویسی خط لاتین M - پنجشنبه (12-10) حضوری

نسرین یافتیان

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

10:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان

1400/10/07

دوره فن ترجمه 2 M - سه شنبه (20:30-17:30)

الهام تيز جنگ

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

17:30 الی 20:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 550,000 تومان