دوره های خصوصی و نیمه خصوصی

دوره های نیازمحور

لیست کلاس های کارگروه دوره های خصوصی و نیمه خصوصی مرکز زبان

1400/09/18

دوره هاي عمومي زبان انگليسي-بزرگسالان (F) حضوری- خانم مهري(آقاي کريمي پور)

مهناز مهری

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 950,000 تومان

1400/09/13

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان (I) - غیرحضوری - آقاي جوکار و همراه (استاد سيد کريمي)

سید مهدی آقا سیدکریمی

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,105,000 تومان