دوره های خصوصی و نیمه خصوصی

دوره های نیازمحور

لیست کلاس های کارگروه دوره های خصوصی و نیمه خصوصی مرکز زبان

1400/09/03

نیازمحور IELTS غیرحضوری-خانم ها ابراهيمي و حسين پور(استاد بروجردي)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 10:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,235,000 تومان

1400/09/06

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان (A) - غیرحضوری- استاد امیرمهدی خلعتبری (خانم نازنین کریمی)

امیر مهدی خلعتبری

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 17:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان