لیست کلاس های دسته بندی ترم سوم طراحی لباس مرکز هنر

1400/10/04

نرم افزار فتوشاپ طراحی لباس

افسانه آرین راد

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 15:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

تصویرسازی 2

سارا نصير

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

خلاقیت در طراحی لباس

مهسا صديقين

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 3 طراحی لباس

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان