ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته مرکز هنر
ساخت کیف چرم دست دوز پیشرفته
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1401/04/14
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,200,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 960,000 تومان