چرم دوزی

لیست کلاس های کارگروه چرم دوزی مرکز هنر

1400/10/04

ساخت کیف چرم دست دوز

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان