سبک بروز و ظهور در جمع و جامعه

ارزیابی حرفه ای | سنجش سبکهای رفتاری | سبک بروز و ظهور در جمع و جامعه
مدت دوره:
0 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
روزهای برگزاری:
تعیین نشده
زمان برگزاری:
تعیین نشده
مهلت ثبت نام: 1401/06/31 - 12:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1400/12/14
تاریخ پایان: 1401/06/24
قیمت دوره: 20,000 تومان

این سنجش بسیار خاص است که معمولا کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. حجم هیجان برونگرایی و میزان نیاز فرد به بروز و ظهور در جمع و جامعه و سبک آن مشخص می‌شود. این سنجش برای تجزیه و تحلیل رفتار فرد بسیار مهم است و مکمل بسیار خوبی برای آزمونهای MBTI و NEO و DiSC است. درک عمیق ترجیحات و سبک روابط بین شخصی و تعامل اجتماعی با این سنجش مشخص می شود.

سبک بروز و ظهور در جمع و جامعه

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.