مسئولیت كیفری كاركنان دولت

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | حقوق
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 20:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/26
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 80,000 تومان

دوره مسئولیت کیفری کارکنان دولت، از دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 4 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است

هدف دوره:

ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه مبانی حقوقی و قانون مسئولیت کیفری.

طول مدت ویدئوها: 02:12:28

سرفصل های آموزشی:

  • مفاهیم و مبانی مسئولیت کیفری کارکنان دولت درحقوق ایران
  • منابع قانونی مسئولیت کیفری کارکنان دولت
  • ارکان مسئولیت کیفری کارکنان دولت
  • ضمانت اجراها و آثار مسئولیت کارکنان دولت

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی حقوق
گزارش نویسی در بازرسی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
جعل اسناد و راه های مقابله با آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
کلیات پیشگیري از وقوع جرم
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
قانون مجازات اسلامی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
آشنايی با قانون برگزاری مناقصات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان