دوره زبان انگليسی نیمه فشرده بزرگسالان (I1&I2)-(ترم نه و ده)

زبان های خارجی | دوره های ترمیک زبان انگلیسی | دوره های ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان-(حضوری)
مدت دوره:
80 ساعت
تعداد جلسات:
20 جلسه
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
زمان برگزاری:
16:30 الی 20:15
مهلت ثبت نام: 1402/07/09 - 18:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

ظرفیت باقیمانده: 7
تاریخ شروع: 1402/07/09
تاریخ پایان: 1402/09/19
قیمت دوره: 1,600,000 تومان

دوره زبان انگلیسی بزرگسالان

گسترش ارتباطات و ضرورت برقراري روابط ميان ملل مختلف، اهميت فراگيري زبان هاي خارجي را بيش از پيش اجتناب ناپذير ساخته است. از سوي ديگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژي و صنعت، برنامه ريزان را بر آن داشته است كه در تربيت افراد متخصص و كارآمد چارچوبي مدون و مشخص را به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي زبان هاي خارجي به ويژه زبان انگليسي در نظر گيرند. از اين رو برگزاري دوره زبان انگليسي بزرگسالان براي پاسخگوبي به نياز موجود در جامعه ضروري به نظر ميرسد.

هدف:

هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) می باشد. از آنجاییکه همه تمرینات و فعالیت های آموزشی مربوط به کتاب های اصلی و مطالب تکمیلی به زبان انگلیسی صورت می‏ گیرد، بطور طبیعی مهارت گفتاری و مکالمه از برجستگی بالا و خاصی برخوردار بوده و فراگیران فرصت لازم را برای تمرین و یادگیری مکالمه زبان انگلیسی پیدا می ‏کنند.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی برای بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبینی که از زمینه قبلی آموزش زبان انگلیسی برخوردارند در آزمون تعیین سطح کتبی و شفاهی شرکت کرده و براساس نتیجه آزمون،در سطح آموزشی مورد نظر شرکت نمایند.

ساختار آموزشی:

دوره زبان انگلیسی بزرگسالان شامل ساختار زیر میباشد.

ساختار دوره زبان انگلیسی بزرگسالان بر اساس متد آموزشی EIGHT شامل 15 ترم 40 ساعته و در مجموع در برگیرنده 600 ساعت آموزشی است.

ABBR.

LEVEL

BOOK

TERM

I1

Intermediate1

EIGHT 5A

9

I2

Intermediate2

EIGHT 5B

10

ساختار آموزشی:

دوره زبان انگلیسی بزرگسالان شامل ساختار زیر میباشد.

ساختار دوره زبان انگلیسی بزرگسالان بر اساس متد آموزشی EIGHT شامل 15 ترم 40 ساعته و در مجموع در برگیرنده 600 ساعت آموزشی است.

ABBR.

LEVEL

BOOK

TERM

F1

Fundamentals 1

EIGHT 1A

1

F2

Fundamentals 2

EIGHT 1B

2

E1

Elementary 1

EIGHT 2A

3

E2

Elementary 2

EIGHT 2B

4

E3

Elementary 3

EIGHT 3A

5

E4

Elementary 4

EIGHT 3B

6

PI1

Pre-Intermediate1

EIGHT 4A

7

PI2

Pre-Intermediate2

EIGHT 4B

8

I1

Intermediate1

EIGHT 5A

9

I2

Intermediate2

EIGHT 5B

10

UI1

Upper-Intermediate 1

Summit 1A: Units 1 – 4

11

UI2

Upper-Intermediate 2

Summit 1A: Unit 5 & Summit 1B: Units 6 – 8

12

UI3

Upper-Intermediate 3

Summit 1B: Units 9 & 10  & Summit 2A: Units 1 & 2

13

A1

Advanced 1

Summit 2A: Units 3 – 5 & Summit 2B: Unit 6

14

A2

Advanced 2

Summit 2B: Units 7 – 10

15

 

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی دوره های ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان-(حضوری)
دوره زبان انگليسی(F1)-(ترم یک بزرگسالان)-کدA
معصومه هدایتی
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F1)-(ترم یک بزرگسالان)-کدB
اسماعیل سیفی پور
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F1)-(ترم یک بزرگسالان)-کدC
پگاه ابراهیم کرمانی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F1)-(ترم یک بزرگسالان)کدD
داود نوري
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی نیمه فشرده (F1&F2)-(ترم یک و دو بزرگسالان)کدA
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدA
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدB
اسماعیل سیفی پور
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 10:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدC
معصومه هدایتی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدD
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم  سه بزرگسالان)-کدA
سیده مینا شاکریان
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 10:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدB
مهناز مهری
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدC
مهشید شبانی آباده
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدD
مریم مددی زاده
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدE
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدF
نیلوفر فرزانه
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E1)-(ترم سه بزرگسالان)-کدG
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
زبان انگليسی نیمه فشرده بزرگسالان (E1-E2)-(ترم سه و چهار)-کدA
مهناز مهری
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدA
عرفان خدادي
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدB
مریم مددی زاده
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 10:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدC
شهناز نصرتی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدD
صالحه ملکي مقدم
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدE
صدیقه مدرس طباطبائی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدF
داود نوري
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدA
شهناز نصرتی
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدB
عطيه محبي
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدC
صدیقه مدرس طباطبائی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدD
سیده مینا شاکریان
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدE
سمیه آمارلویی
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره نیمه فشرده (E3&E4)-(ترم پنج و شش بزرگسالان)کدA
اسماعیل سیفی پور
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدA
آرش كاووسي
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 10:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدB
عطيه محبي
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدC
عطيه محبي
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدD
سهیلا بلغانی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدE
سیده مینا شاکریان
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدA
صبا لاحقی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدB
اسماعیل سیفی پور
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدC
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدD
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدE
مرجان رزاقی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدA
نیلوفر زارعی
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدB
صالحه ملکي مقدم
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدC
نیلوفر فرزانه
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدD
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI2)-(ترم هشت بزرگسالان)-کدE
نسیم بروجردی
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدA
نیلوفر زارعی
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدB
الهه جمالی پویا
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدC
صالحه ملکي مقدم
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I1)-(ترم نه بزرگسالان)-کدD
سیده مینا شاکریان
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی نیمه فشرده بزرگسالان (I1&I2)-(ترم نه و ده)-کدA
سمیه کشاورز
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I2)-(ترم ده بزرگسالان)-کدA
الهه جمالی پویا
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I2)-(ترم ده بزرگسالان)-کدB
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگليسی(I2)-(ترم ده بزرگسالان)-کدC
مرجان رزاقی
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 820,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (UI1)-(ترم یازده بزرگسالان)-کدA
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (UI1)-(ترم یازده بزرگسالان)-کدB
فريبا آزاد اوغاني
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (UI1)-(ترم یازده بزرگسالان)-کدC
محمد ورزي
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (UI1)-(ترم یازده بزرگسالان)-کدD
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI2)-(ترم دوازده بزرگسالان)-کدA
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI2)-(ترم دوازده بزرگسالان)-کدB
صبا لاحقی
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI2)-(ترم دوازده بزرگسالان)-کدC
صبا لاحقی
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI3)-(ترم سیزده بزرگسالان)-کدA
رضا آتشي
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI3)-(ترم سیزده بزرگسالان)-کدB
محمد ورزي
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI3)-(ترم سیزده بزرگسالان)-کدC
عطيه محبي
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگليسی(UI3)-(ترم سیزده بزرگسالان)-کدD
عطيه محبي
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A1)-(ترم  چهارده بزرگسالان)-کدA
رضا آتشي
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A1)-(ترم چهارده بزرگسالان)-کدB
عطيه محبي
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A1)-(ترم چهارده بزرگسالان)-کدC
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A1)-(ترم چهارده بزرگسالان)-کدD
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1402/10/08
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A2)-(ترم پانزده بزرگسالان)-کدA
محمد ورزي
شروع دوره:
1402/10/02
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A2)-(ترم پانزده بزرگسالان)-کدB
رضا آتشي
شروع دوره:
1402/10/07
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان
دوره زبان انگلیسی (A2)-(ترم پانزده بزرگسالان)-کدC
محمدرضا وحدت نیا
شروع دوره:
1402/10/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
18:30 الی 20:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 920,000 تومان