مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

آلمانی M-A2 (1)ترم چهارم -شنبه چهارشنبه (20:15-18:30)

زبان | دوره های زبان های غیرانگلیسی | زبان آلمانی
مدت دوره:
40 ساعت
تعداد جلسات:
20 جلسه
روزهای برگزاری:
شنبه - چهارشنبه
زمان برگزاری:
18:30 الی 20:15
مهلت ثبت نام: 1400/10/19 - 18:30
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1400/10/04
تاریخ پایان: 1400/12/20
قیمت دوره: 440,000 تومان

مقدمه:
گسترش ارتباطات در جهان، توسعه و پيشرفت علوم مختلف و ورود شبکه جهاني اينترنت به كليه عرصه هاي اطلاعاتي و ارتباطي فراگيري زبان هاي خارجي را امري اجتناب ناپذير ساخته است. روند رو به رشد علوم مختلف و به تبع آن توسعه تکنولوژي و صنعت و نياز دانشجويان بالاخص دانشجويان گروه هاي فني به استفاده از منابع و مراجع و گذراندن دوره هاي تخصصی در كشورهاي آلماني زبان و بالاخره علاقه مندي شخصي فراگيران به آموختن زبان آلماني حاكي از ضرورت برگزاري اين دوره آموزشي است.

 

هدف:
هدف اين دوره آموزش مهارتهاي چهارگانه زبان آلماني )گفتار، شنيدار، نوشتار و خواندن) با تاكيد ويژه بر مکالمه اين زبان است.

 

شرایط پذیرش:
اين دوره آموزشي براي نوجوانان و بزرگسالان برگزار مي شود. لازم است داوطلبین در صورت داشتن زمينة قبلي آموزش زبان آلماني در آزمون ورودي (تعیین سطح) شركت كرده و از سطح مورد نظر به ادامه يادگيري بپردازند.

 

نحوه ارزشيابي:
ارزشيابي فراگيران براساس آزمونهاي ميانترم و پايان ترم كتبي، آزمون شفاهي پايان ترم، و عملکرد ترمي صورت مي گيرد. سؤالات امتحاني به گونه اي طراحي مي شود كه تمام مواد آموزشي در طول ترم از جمله  بخش هاي شنيداري، نوشتاري، گفتاري، گرامر، لغت و تلفظ را شامل شود. با توجه به اهميت «مکالمه» در دوره بزرگسالان، برگزاري امتحانات شفاهی از جايگاه ويژه اي برخوردار است و ضرورت دارد با نهايت دقت و حوصله انجام شود.
 

نحوه توزيع نمرات به شرح زير است:

  1. ميان ترم: 25 امتیاز (سوالات آزمون میان ترم واژگان، دستور زبان، تلفظ، خواندن و درک مطلب و شنیدار و درک مطلب را مورد ارزشیابی قرار می دهد.)
  2. پایان ترم: 40 امتیاز (30 امتیاز از این آزمون مربوط به واژگان، دستور زبان، تلفظ، خواندن و شنیدار و درک مطلب بوده و 10 امتیاز دیگر مربوط به نوشتار  می باشد که براساس مطلب و مقاله نوشته شده توسط زبان آموزی ارزشیابی می شود.)
  3. آزمون شفاهی و عملکرد در طول ترم: 35 امتیاز.

 

این دوره شامل 1 ترم 40 ساعته است و بر اساس جدول زیر برگزار می گردد:

 

ABBR.

LEVEL

BOOK

TERM

A2 (1)

A1 Plus

HOREN UND SPRECHEN LEKTIONEN 1 :A-H

1

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.