مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

فرانسه1 (Saison)M ترم اول-شنبه سه شنبه (18:15 -16:30)

زبان | دوره های زبان های غیرانگلیسی | زبان فرانسه
مدت دوره:
40 ساعت
تعداد جلسات:
20 جلسه
روزهای برگزاری:
شنبه - سه شنبه
زمان برگزاری:
16:30 الی 18:15
مهلت ثبت نام: 1400/10/19 - 16:30
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1400/10/04
تاریخ پایان: 1400/12/20
قیمت دوره: 440,000 تومان

مقدمه:

زبان فرانسه با گذشته اي غني و برجسته در زمينه هاي ادبي و فرهنگي از ديرباز مورد توجه دانش پژوهان و محققان بوده است. در دهه هاي اخير گستردگي مراكز دانشگاهي در كشور فرانسه، خيل عظيمي از جوانان كشورمان را به سوي خود كشانده و هم اكنون بسياري از دانشجويان كشورمان در اين مراكز به كسب علوم مختلف مشغول هستند. از طرفي،  بسياري از منابع اصلي علوم، به زبان فرانسه نگاشته شده است كه استفاده از آنها چه در سطح كلان و چه در سطح  خرد، مستلزم دانشتن اين زبان است.

هدف:

هدف اين دوره آموزش مهارت هاي چهارگانه زبان فرانسه )گاتار، شنيدار، نوشتار و خواندن( با تاكيد ويژه بر مکالمه است.

شرایط پذیرش:

اين دوره آموزشي براي نوجوانان و بزرگسالان برگزار مي شود. لازم است داوطلبین در صورت برخورداري از زمينة قبلي آموزش زبان فرانسه، در آزمون ورودي شركت كرده و از سطح مربوطه به ادامه

آموزش بپردازند.

نحوه ارزشيابي:

ارزشيابي فراگيران بر اساس آزمونهاي ميان ترم و پايان ترم كتبي، آزمون شفاهي پايان ترم، و عملکرد ترمي صورت مي گيرد. سؤالات امتحاني به گونه اي طراحي مي شود كه تمام مواد آموزشي در طول ترم از جمله بخش هاي شنيداري، نوشتاري، گفتاري، گرامر، لغت و تلفظ را شامل شود. با توجه به اهميت «مکالمه» در دوره بزرگسالان، برگزاري امتحانات شفاهي از جايگاه ويژه اي برخوردار است و ضرورت دارد با نهايت دقت و حوصله انجام شود.

 

شیوه توزيع نمرات به شرح زير است:

  1. ميان ترم : 25امتياز )سوالات آزمون ميان ترم واژگان، دستور زبان، تلفظ، خواندن و درك مطلب و شنيدار و درك مطلب را مورد ارزشيابي قرار مي دهد(.
  2.  پايان ترم:  40امتياز (30 امتياز از اين آزمون مربوط به واژگان، دستور زبان، تلفظ، خواندن و درك مطلب و شنيدار و درك مطلب بوده و 10 امتياز ديگر مربوط به نوشتار مي باشد كه براساس مطلب و مقاله نوشته شده توسط زبان آموزان ارزشيابي ميشود.)
  3. آزمون شفاهي و عملکرد در طول ترم: 35 امتیاز.

 

 

ساختار آموزشي:

دوره زبان فرانسه1 در سازمان جهاد دانشگاهی تهران به صورت 1 ترم 40 ساعته   در ساختار زیر ارائه می گردد.

ABBR.

LEVEL

BOOK

TERM

E1

Elementary1

Saison1 : Unite 0-1

1

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.