مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite - شنبه دوشنبه 20-17

کامپیوتر | نرم افزارهای نفت، گاز و پتروشیمی | طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite
مدت دوره:
30 ساعت
تعداد جلسات:
10 جلسه
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
زمان برگزاری:
17:00 الی 20:00
مهلت ثبت نام: 1400/11/09 - 17:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1400/11/09
تاریخ پایان: 1400/12/09
قیمت دوره: 900,000 تومان

طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite

-

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.