لیست کلاس های دسته بندی Post Production مرکز کامپیوتر

1400/08/05

Post Production

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان