لیست کلاس های دسته بندی امدادگر اورژانس مرکز آموزش تخصصی

1400/10/02

امدادگر اورژانس - گروه 34

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان