لیست کلاس های دسته بندی امدادگر اورژانس مرکز آموزش تخصصی

1400/09/11

امدادگر اورژانس گروه 33

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان