امدادگر اورژانس

آموزش تخصصیلیست کلاس های دسته بندی امدادگر اورژانس مرکز آموزش تخصصی
امدادگر اورژانس گروه 71
احسان بیات
شروع دوره:
1402/09/15
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان