مقررات  و ضوابط عمومی و آموزشی:

 • شهریه ثبت‌نام کلاسهای آموزشی به نام شخص متقاضی دوره به حساب بانکی معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران واریز می گردد. پرداخت نقدی به هر عنوان غیر قانونی و غیر قابل پیگیری می‌باشد.
 • تشکیل کلاس منوط به رسیدن به حد نصاب لازم می‌باشد و در صورت عدم تشکیل کلاس کل شهریه پرداختی مسترد خواهد شد.
 • رعایت پوشش اسلامی و موازین اخلاقی و انضباطی برای کلیه فراگیران در محیط­های آموزشی جهاددانشگاهی الزامی است.
 •  فراگیر موظف به حضور مرتب در کلاس‌ها، طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزش می‌باشد. افزایش مجموع غیبت های موجه و غیر موجه فراگیر از یک چهارم کل ساعات دوره موجب محروم شدن وی از امتحان خواهد شد.
 • حداقل نمره قبولی برای صدور گواهی پایان دوره 12 از 20 یا 60 از 100 می‌باشد.
 • صدور هرگونه گواهی، حداکثر تا یکسال پس از اتمام دوره امکان پذیر می‌باشد. کلیه مدارک و مستندات مربوطه پس از مدت مذکور حذف خواهد شد.
 • شرکت در امتحان مجدد در صورت موجه بودن غیبت فراگیر با تأیید مدیر مرکز آموزشی و پس از پرداخت هزینه مربوطه امکان پذیر می‌باشد.
 • شرایط و نحوه بازپرداخت شهریه بعلت انصراف از دوره آموزشی :

       الف- متقاضی انصراف از دوره لازم است درخواست انصراف خود را یا از طریق نرم افزار یا بصورت کتبی تکمیل و به دفتر ثبت نام ارائه نماید.

       ب- میزان استرداد  شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود:ن ارافیزان استرداد شهریه

 • قبل از تشکیل کلاس : 90%
 • پس از تشکیل جلسه اول: 75%
 • پس از تشکیل جلسه دوم: 50%
 • پس از تشکیل جلسه سوم: به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد

      ج- چک بازپرداخت شهریه منحصراً در وجه متقاضی دوره صادر و در محل حسابداری معاونت آموزشی تحویل نامبرده خواهد شد.

      د- جهت دریافت چک استرداد شهریه ارائه کارت شناسایی معتبر(شناسنامه، گواهینامه،گذرنامه، کارت ملی) به همراه تصویر آن الزامی می‌باشد.