لیست کلاس های دسته بندی طب ایرانی مرکز آموزش تخصصی

1400/09/29

سطح 1 طب ایرانی(حضوری و آنلاین)

صدیقه طالبی - مجید بزرگی نژاد

روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان

1400/09/25

مزاج شناسی مقدماتی

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 250,000 تومان

1400/09/17

سطح دوم طب ایرانی(آنلاین)

صدیقه طالبی - مجید بزرگی نژاد

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان