مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

حسابداری

آموزش تخصصی

حسابداری را می‌توان وجه مشترک همه فعالیت‌های مالی دانست. تهیه گزارشات برای مخاطبان درون و برون‌سازمانی، محاسبه حقوق و دستمزد سرمایه‌های انسانی شرکت‌ها، تهیه اظهارنامه‌ها و انجام امور مالیاتی و انجام امور مربوط به بیمه همگی از جمله امور حیاتی برای هر شرکت است که فعالیتی تجاری یا خدماتی انجام می‌دهد.طیف گسترده فعالیت‌های مربوط به حسابداری منجر شده تا این مهارت به عنوان یکی از مشاغل پر درآمد و همیشگی بازار کار باشد.

لیست کلاس های دسته بندی حسابداری مرکز آموزش تخصصی
حسابداري با كامپيوتر(آموزش نرم افزار هلو)
آیدین ضیاء
شروع دوره:
1401/03/29
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
حسابداری مالی
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/03/28
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,300,000 تومان